Wstęp

Mówiliśmy, że trzeba zacząć działać - i oto prezentujemy kompleksowy plan walki z COVID-19
w Polsce. Pierwsze trzy narzędzia już wdrażamy. Dzięki nim będziemy w stanie lepiej zarządzać pandemią, a w konsekwencji - szybciej i efektywniej odmrażać gospodarkę.

Poniższa strategia przedstawia także kolejne rozwiązania, które wprowadzimy w życie
w najbliższej przyszłości (narzędzia 1-3 są już implementowane, 4-6 będą wdrażane
wkrótce).

Grupa PACE

Narzędzie nr 1 - Mapa nowych ognisk zakażeń

Proponujemy wdrożenie rozwiązania polegającego na dobrowolnym raportowaniu objawów
przez obywateli za pomocą zaprojektowanych do tego celu kanałów. Stworzymy
interaktywną,
dynamiczną mapę Polski, pozwalającą na wykrywanie ognisk epidemii z dokładnością co do
osiedla.

Da to możliwość precyzyjnego identyfikowania społeczności w podwyższonej grupie ryzyka i
dawania im dokładnych instrukcji epidemiologicznych.

Narzędzie nr 2 - Mapa Immunizacji Polski

To mapa Polski pokazująca stopień immunizacji społeczeństwa na poziomie możliwie
jak najbardziej granularnym, poprzez testowanie losowo wybranych grup będących reprezentatywną próbką
każdego poziomu immunizacji.

Narzędzie nr 3 - Weryfikacja odporności ozdrowieńców na ponowne zakażenie

Nauka nie potrafi odpowiedzieć dziś na pytanie, czy możliwe jest powtórne zakażenie COVID19,
ani wznowienie choroby. Zaplanowane przez nas badanie polega na obserwacji dużej grupy
osób, posiadających przeciwciała potwierdzające przejście zakażenia (ozdrowieńcy) i
periodyczne ich badanie śledzące trwałość immunizacji.

Powyższe narzędzia wykorzystamy do zarządzania epidemią. - Zamieszczona poniższej
macierz ilustruje, jak w prosty sposób wykorzystać ww. rozwiązania​

Pozostałe narzędzia grupy PACE, które zostaną wdrożone wkrótce:

 

Narzędzie 4 - Edukacja społeczeństwa poprzez Webinary, materiały naukowe i serwis informacyjny

 

Stworzenie serii webinarów dotyczących najbardziej obiecujących nowych terapii oraz, serwisu informacyjnego,
który odpowie na najbardziej nurtujące nas wszystkich pytania (np. "Kiedy
skończy się epidemia")

Narzędzie 5 - Mobilizacja Społeczeństwa


Mobilizacja Społeczeństwa (szczególnie ludzi młodych) do wolontariatu. W szczególności
zachęcenie do przebycia przeszkolenia medycznego - tak aby Służbie Zdrowia nie zabrakło rąk do pracy.

Narzędzie 6 - Monitorowanie zagrożeń dla prywatności


Pandemia COVID-19 stawia wiele wyzwań. Jednym z nich jest pilność znajdowania i
wdrażania nowych rozwiązań technologiczno-informacyjnych / rozwiązań z zakresu pozyskiwania
informacji. M- musimy się upewnić, że nie naruszą one prawa do prywatności.

Liczba wyświetleń Manifestu

©2020 by Manifest-Covid-19